سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به سوی آینده سبز

به نام خدا
 امام رضا علیه السلام :
هفتم حزیران را دریابید.اگر در هفتم موفق نشدید در چهاردهم حزیران  حجامت
کنید .

حزیران نام یکی از ماههای رومی است که در ایران معادل 29 خرداد ماه میشود


ارسال شده در توسط
خداوند به یکى از صدیقین وحى فرمود
که من در میان بندگانم کسانى را دارم که مرا دوست دارند و من هم آنها را
دوست دارم . آنها مشتاق من هستند و من نیز مشتاق آنها. مرا همواره یاد مى
کند، من نیز به یاد آنها هستم . در تمام کارها به من نظر دارند، من هم
توجهم به آنهاست .

آن صدیق گفت : معبود من ! نشانه آنها که مورد توجه تو
هستند چیست ؟

فرمود:
آنها کسانى
هستند که در انتظار غروب آفتاب هستند تا شب فرا برسد و تاریکى همه جا
گسترده شود و آنها در دل شب با من به راز و نیاز بایستند. صورتهاشان را از
روى خضوع روى خاک بگذارند و به مناجات بپردازند. در دل شب به خاطر نعمتهایى
که به آنها داده ام مرا خالصانه سپاس مى گویند. تا سحر با ضجه و استغاثه
در قیام و رکوع و سجودند. به خاطر عشقى که به من دارند، خودشان را در رنج و
سختى مى اندازند. اولین چیزى که به آنها مى دهم این است که از نور خود به
دلهاشان مى تابانم تا به واسطه آن نسبت به من معرفت یابند.

ارسال شده در توسط